Новини

Последните новини за нас

Какви са последните реализации на стоманени сгради от Фризомат?
Кои международни компании се възползват от нашия опит в областта на индустриалните сгради?
На кои търговски панаири представяме нашите уникални системи?
Научете всички интересни новини за нас и уникалните ни системи тук!