Офис и производство в едно? Възможно е с Фризомат

Благодарение на дългогодишния си опит, Фризомат може да даде бързо и качествено решение за построяването на сграда, обединяваща офис и производство.

производство

Офис и производство – представителност и функционалност в една сграда.

Благодарение на дългогодишния си опит в изграждането на стоманени сгради, Фризомат може да даде бързо и качествено решение на изискванията на бизнеса за офис и производство – от дребния производител до едрия търговец. Професионализмът на служителите и изпипването на всеки детайл в процеса на създаване и построяване на една сграда води след себе си стотици доволни клиенти.

Поредно доказателство за високото качество на строителство във Фризомат е фактът, че чуждестранен инвеститор се довери на компанията за построяването на сграда, обединяваща производствена и офисна част. С внушителни размери от дължина 109 метра, широчина 57 метра и височина 8 метра до улук, сградата заема своето достойно място в индустриалния парк на Русе.

Целият проект на промишлената сграда е съобразен и адаптиран спрямо специфичните нужди на компанията за гладък работен процес.

офис и производство

Офисна част

Административната част е на два етажа. На приземния етаж са разположени рецепция, офис стая, съблекални и сервизни помещения, както и трапезария за 20 човека. Мецанинът е почти под формата на квадрат с ширина 17 метра. На първия етаж се намират останалите офисни стаи. Безопасността на служителите е подсигурена чрез противопожарни стени, отделящи ги от останалите помещения.

Комфортът и удобството на работната среда във фирмата са ясна предпоставка за по-голяма координация между отделите, за оптимизирането на времето за взимане на решения, а от тук и за повишаване ефективността на работния процес. Това неминуемо води и до добър микроклимат на работното място и най-важното – до по-добра ефективност на персонала.

Производствена част

От своя страна индустриалната част е разпределена на зони, които да улесняват отделните работни процеси. В сградата има складова зона и сектор за сглобяване и разглобяване, както и транзитна зона и логистична част, отговарящи за бързото и навременно превозване на продукцията. Правилното разпределение на отделните работни фази спомага за това да не се губи ценно време, което често пъти води до забавяне на дейността и последващи загуби. В сградата се помещава и работилница за ремонтни дейности с мостов кран с товароподемност от 4 тона. Спазвайки всички изисквания за безопасност, където е необходимо, отделните сектори са разделени с противопожарни стени.

Главен изпълнител на проекта е Фризомат ООД – компания с над 30 годишен опит в строителството и над 1200 сгради в цяла България. Основана е през 1978 година в Белгия, а през 1993 година е открит и първият офис у нас. Висококвалифицираните български специалисти и качественото изпълнение на всеки проект водят до това днес в София да се намира основното инженерно бюро на компанията-майка.
Фризомат проектира, произвежда, оптимизира и монтира широка гама от иновативни сгради от студеновалцувата стомана, въз основа на най-високите стандарти за качество.

Благодарение на многобройните варианти за персонализиране на сградите, всеки бизнес може да намери своето решение – от малкия производител, склад или работилница, до големи индустриални халета.

Готови ли сте да поговорим?

Имате ли нужда от съдействие за Вашия проект?
Свържете се с наш експерт.